[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 

ผู้บริหาร อบต.
สมาชิกสภา อบต.
วิสัยทัศน์
คำขวัญประจำต่าบลโนนหอม
สภาพที่ไป/แผนที่ สถานที่ตั้ง
จำนวนประชากร
ปัญหาความต้องการของประชาชน
ข้อมูลประชากรตำบลโนนหอม ตามทะเบียนบ้าน
การบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่่
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการป้องกันการรับสินบน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อหน่วยงาน
สายงานบริหาร อบต.โนนหอม
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสวัสดิการสังคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่่องร้องเรียน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี
แผนการดำเนินงานประจำปี 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการใ้ห้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการจัดซื้้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
E-Service
https://www.facebook.com/1779195332348320/photos/a.1780916492176204.1073741828.1779195332348320/1780916462176207/?type=3&theater
ออกให้ความรู้
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด..
 
  ip ของคุณ คือ 3.236.15.142
ออนไลน์
2 ip
วันนี้
117 ip
เมื่อวาน
615 ip
เดือนนี้
5514 ip
เดือนที่แล้ว
9168 ip
ปีนี้
82331 ip
ทั้งหมด
463625 ip
เริ่มนับ 1 ตุลาคม 2559
 


55 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
    ป้ายการประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 และอัตราการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้าง [ เข้าชม/Comment 205/0 ]
55 สวัสดีปีใหม่ 2563
    คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.โนนหอม [ เข้าชม/Comment 294/0 ]
55 ภูไท องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
    คณะเจ้าหน้าที่ อบต.โนนหอม [ เข้าชม/Comment 277/0 ]
55 ภูไท องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
    คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม [ เข้าชม/Comment 269/0 ]
 อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด..  

 
คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต อบจ.สกลนคร ระดับไหน?

คุณพอใจการให้ข้อมูลเว็บไซต์ ระดับไหน?

พอใจมาก พอใจน้อย เฉยๆ ไม่พอใจ ปรับปรุง


แสดงผล Poll ทั้งหมด
 

 
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
[ เข้าชม/Comment 2/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
     คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
[ เข้าชม/Comment 0/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
     คู่มือสำหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
[ เข้าชม/Comment 4/0 ]
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
     คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
[ เข้าชม/Comment 0/0 ]
คู่มือหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
[ เข้าชม/Comment 1/0 ]
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
     โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
[ เข้าชม/Comment 780/0 ]
 
ดูสาระน่ารู้ย้อนหลัง.. 

 
ประชาสัมพันธ์ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
ราคากลาง แบบ ปปช.ศพด.บ้านโพนยางคำ
ราคากลางแบบ ปปช วัสดุ ศพด.บ้านโนนหอม
ราคากลางแบบ ปปช ซื้อวัสดุ ศพด.บ้านคำผักแพว
ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้าง ศพด..หมู่ที่ 9
ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7
ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8
ปรกาศผู้ชนะเป็นรายไตรมาส
ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6บ้านดงต้อง
ราคากลางแบบ ปปช งานก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7บ้านแคมพุง
 
 ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด ..  

 
 
ดูทั้งหมด... เว็บเพื่อการหาเงิน (อ่าน 222 / ตอบ 0 )
การศึกษาการบริหารเงิน (อ่าน 206 / ตอบ 0 )
หลักการสร้างเงินทุน (อ่าน 688 / ตอบ 0 )
เจ้าแห่งวงการเงินออนไลน์ (อ่าน 661 / ตอบ 4 )
เกมส์การลุ้นรางวัล (อ่าน 683 / ตอบ 0 )
ผลผลิตของนักลงทุนออนไลน์ (อ่าน 680 / ตอบ 0 )
หลักการลงทุนอสังหา (อ่าน 665 / ตอบ 0 )
การโยกย้ายตำแหน่งงาน (อ่าน 1015 / ตอบ 0 )
สิวอุดตัน (อ่าน 2399 / ตอบ 0 )
ไขข้อข้องใจ สมุนไพรรักษาสิว ได้จริงหรือ (อ่าน 2498 / ตอบ 0 )
 [ อ่านกระทู้ทั้งหมด ]   [ ตั้งกระทู้ใหม่
ข่าวสารรับสมัครสอบราชการ และรัฐวิสาหกิจ


นายบุญเถิง  เภาโพธิ์
นายกองค์การบริหารตำบล


นางรุ่งรัชนี วิสามารถ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 
 • ค้นหาข้อมูลสถานที่พัก แหล่งท่องเทียว จ.สกลนคร
 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ระบบแท่ง ท้องถิ้น

 • << กรกฏาคม 2563 >>
  อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31    http://www.oic.go.th/infocenter/002/default.asp
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100003030040249
  เฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

  http://www.oic.go.th/infocenter/002/default.asp
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  https://www.facebook.com/profile.php?id=100003030040249
  เฟสบุ๊ค องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

  .

     © องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000
         โทรศัพท์/โทรสาร : 042-170657
        Copyright © 2016 All Rights Reserved www.nonhom.go.th | Power by : inwbong